Styrelse

Styrelsen består av upp till tretton medlemmar inklusive ordförande och kassör. För att granska styrelsens skötsel av klubbens ekonomi finns en revisor och en revisorssuppleant. Utöver dessa finns ett antal personer som har tagit på sig ansvar för vissa uppgifter.

Styrelsemedlemmar

PATRIK WAHLUND
ORDFÖRANDE

ordf@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om klubbens administration

PETER ROSANDER
KASSÖR

kassor@linkopings­klatterklubb.se
Inköp och ekonomiska frågor

SOFIA DANNERT
VICE ORDFÖRANDE

MORGAN HUBER
UTEANSVARIG

utomhus@linkopings­klatterklubb.se

JULIA HEDBORG
INFOANSVARIG

info@linkopings­klatterklubb.se
Kontakt för generella frågor

PETTER JOHANSSON
REPVÄGGSANSVARIG

MARTIN ANDERSSON
BOULDERANSVARIG

boulder@linkopings­klatterklubb.se

DANIEL SANDVALL
AKTIVITETSANSVARIG

aktivitet@linkopings­klatterklubb.se
Tävlingar och övriga aktiviteter

OSKAR LANDEMARK
SÄKERHETS­ANSVARIG

sakerhet@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om säkerhet

LAURA  PERSSON
SISU-KONTAKT

ANDREAS RYDIN
SEKRETERARE

Revisorer

HENRIK MALMSTEN
REVISOR

revisor@linkopings­klatterklubb.se

MATTIAS STRAND
REVISORSSUPPLEANT

Valberedning

SOFIA DANNERT & ROBERT JANSSON

valberedning@linkopingsklatterklubb.se

Övriga förtroendeposter

ANDREAS HANSSON
VÄGG­ANSVARIG­ANSVARIG

vaggansvar@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om väggansvar och larmbrickor

MARTIN DAHL
JUNIORANSVARIG

junior@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om juniorträning

ELIAS ERDTMAN
PROVA PÅ-ANSVARIG

provapa@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om prova på-verksamhet och bokningar

LUDWIG RING
UTLÅNINGS­ANSVARIG

utlaning@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om utlåning av utrustning

LUDWIG RING
WEBMASTER

webmaster@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om teknik och drift av hemsidan