Accessinformation

Vi klättrare får uppehålla oss på och kring klippor och boulderblock tack vare allemansrätten och markägares positiva inställning till klättring. Vi ser gärna att så förblir och därför vill vi uppmana att besökare till dessa områden alltid tänker på sitt uppförande och hur deras närvaro påverkar miljön i vilken de vistas.

Allemansrätten

I Sverige är vi stolta över vår allemansrätt men den medför att vi som klättrar måste hålla oss till vissa regler för att göra oss förtjänta av de privilegier som den medför. Läs om vad detta innebär på Naturvårdsverkets hemsida naturvardsverket.se

Accessbegränsningar

vissa tider på året är det inte tillåtet att vistas i ett område dit man annars åker för att klättra. Information om vilka platser och tider detta gäller finns att hitta i SKFs Accessdatabas access.bergsport.se

Jaktsäsong

Vissa tider på året kan det vara rimligt att inte besöka en plats på grund av jakt i området. För er egen säkerhet, kontrollera alltid om det sker någon jakt i området genom att besöka Svenska Jägareförbundets hemsida jagareforbundet.se