Styrelse

Styrelsen består av upp till tretton medlemmar inklusive ordförande och kassör. Styrelsen som helhet ansvarar för arbetet i klubben men vanligen fokuserar ledamöterna till störst del på olika områden. För att granska styrelsens skötsel av klubbens ekonomi finns en revisor och en revisorssuppleant. Utöver dessa finns ett antal engagerade personer som har tagit på sig ansvar för vissa uppgifter, se nedan för kontakt till dessa.

Styrelsemedlemmar 2018

MARTIN ANDERSSON
ORDFÖRANDE

ordf@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om klubbens administration

PER BRÄNNSTRÖM
KASSÖR

kassor@linkopings­klatterklubb.se
Inköp och ekonomiska frågor

ANDREAS RYDIN
SEKRETERARE

MARKUS JONSSON
UTOMHUS/ACCESS

utomhus@linkopings­klatterklubb.se

JULIA HEDBORG
INFOANSVARIG

info@linkopings­klatterklubb.se
Kontakt för generella frågor

ERIK HANSSON
REPVÄGG/SÄKERHET

rep@linkopings­klatterklubb.se
sakerhet@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om repväggen och säkerhet

CHRISTOFFER MALMGREN
BOULDERANSVARIG

boulder@linkopings­klatterklubb.se

BENJAMIN STOLT
SPONSOR

sponsor@linkopings­klatterklubb.se

ELLA KALÉN
BIBLIOTEK

RICHARD LILJA
LOKAL OCH OMBYGGNATON

intendent@linkopings­klatterklubb.se

 

Revisorer

HENRIK MALMSTEN
REVISOR

revisor@linkopings­klatterklubb.se

MATTIAS STRAND
REVISORSSUPPLEANT

Valberedning

JANOS DANI & HENRIK ÖSTERMAN

valberedning@linkopingsklatterklubb.se

Övriga förtroendeposter

ANDREAS HANSSON
VÄGG­ANSVARIG­ANSVARIG

vaggansvar@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om väggansvar och larmbrickor

LOVA ROSENKVIST
JUNIORANSVARIG

junior@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om juniorträning

ELIAS ERDTMAN
PROVA PÅ-ANSVARIG

provapa@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om prova på-verksamhet och bokningar

LUDWIG RING
UTLÅNINGS­ANSVARIG

utlaning@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om utlåning av utrustning

LUDWIG RING
WEBMASTER

webmaster@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om teknik och drift av hemsidan