Styrelse

Styrelsen består av upp till tretton medlemmar inklusive ordförande och kassör. Styrelsen som helhet ansvarar för arbetet i klubben men vanligen fokuserar ledamöterna till störst del på olika områden. För att granska styrelsens skötsel av klubbens ekonomi finns en revisor och en revisorssuppleant. Utöver dessa finns ett antal engagerade personer som har tagit på sig ansvar för vissa uppgifter, se nedan för kontakt till dessa.

Styrelsemedlemmar 2019

Markus Jonsson
Ordförande

ordf@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om klubbens administration

Anders Ydremark
Kassör

kassor@linkopings­klatterklubb.se
Inköp och ekonomiska frågor

Kim Norder
Vice ordförande

Magnus Blomberg
Utomhus, access

utomhus@linkopings­klatterklubb.se

Katya Serova
Infoansvarig

info@linkopings­klatterklubb.se
Kontakt för generella frågor

Philip Hagelin
Säkerhet

sakerhet@linkopings­klatterklubb.se

Olle Olsson
Boulderansvarig

boulder@linkopings­klatterklubb.se

Sergey Solovyev
Repväggsansvarig

rep@linkopings­klatterklubb.se

Richard Lilja
Local, ombyggnation

intendent@linkopings­klatterklubb.se

Jacob Lundgren
Sekreterare

Katja Kranjec
Ledamot

Revisorer

Peter Rosander
Revisor

revisor@linkopings­klatterklubb.se

Per Brännström
Revisorsuppleant

Valberedning

Vi söker ny valberedare till 2020! Skicka ansökan till:

ordf@linkopings­klatterklubb.se

Övriga förtroendeposter

Andreas Hansson
Väggansvar och larmbrickor

vaggansvar@linkopings­klatterklubb.se

Daniel Sandvall
Junioransvarig

junior@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om juniorträning

Elias Erdtman
Prova-på ansvarig

provapa@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om prova på-verksamhet och bokningar

Ludwig Ring
Utlåningsansvarig

utlaning@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om utlåning av utrustning

Ludwig Ring
Webmaster

webmaster@linkopings­klatterklubb.se
Frågor om teknik och drift av hemsidan