Instruktörer i Hangarens Klätterhall

Det finns tre företag med instruktörer som håller kurser i vår klätterhall.
För att få hålla kurser i Linköpings klätterklubbs hall måste kursarrangörerna blivit godkända av klubben.
Kurser i klätterhallen får endast ledas av instruktörer auktoriserade av SKF och kurserna ska följa SKFs normer.

För bokning, priser och kursutbud se kursarrangörernas egna hemsidor:

Naturfirman.se

Sysslolösningen.se

HaMa Adventures

Att gå en topprepskurs är det absolut vanligaste sättet att få ett grönt kort, som ger rättigheten att agera säkringsperson i klätterhallen.
Linköpings klätterklubb rekommenderar nybörjare att gå klätterkurs för att hålla högsta möjliga säkerhetsstandarden vid klättring och säkring.

Utbildning inom klubben

Medlemmar engagerade i klätterklubben har möjligheten att få stöd till kurser och vidareutbildningar som gynnar klubbverksamheten.
Till exempel kan första hjälpen, tränarutbildningar och ledbyggarkurser arrangeras.

Är du medlem i Linköpings klätterklubb och är intresserad av att bli intruktör har du möjlighet att kostnadsfritt delta i de topprepskurser som arrangeras i klätterhallen som instruktörsaspirant.