Väggregler

Följande regler gäller för klättring vid inomhusväggen i Hangaren:

 1. För klättring i Hangaren krävs erlagd engångsavgift eller väggkort.
 2. Topprepssäkrande kräver Grönt Kort som skall bäras synligt.
 3. För självständigt säkrande krävs att du fyllt 13 år.
 4. Vid ledklättring krävs färdigheter motsvarande Rött Kort för både säkrare och klättrare. För klättrare gäller även begränsat rött kort.
 5. Inknytning i sele ska ske med dubbelåtta.
 6. Säkring med firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.
 7. För att hålla kurs i säkringsteknik krävs att man är av Svenska Klätterförbundet auktoriserad instruktör.
 8. Bouldering över 6 meters höjd (frisolo) är förbjudet.
 9. Efter klättring på överhängande led ska minst en mellansäkring lämnas inklippt.
 10. För allas trevnad krävs skor då man klättrar.
 11. Drytooling är ej tillåtet.
 12. Vid juniorträning och prova-på har dessa grupper av klättrare företräde.

Försäkring

LKK-medlemmar är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. Deltagare i av LKK anordnad prova på aktivitet är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. För fullständig försäkringsinformation se Svenska Klätterförbundets hemsida.