Vägg- och hallregler

Följande regler gäller för klättring vid inomhusväggen i Hangaren:

 1. Topprepssäkring kräver att säkrare har grönt kort som skall bäras synligt och att säkraren är minst 13 år gammal.
 2. Ledsäkring kräver att säkrare och klättrare har rött kort som skall bäras synligt och att båda är minst 13 år gamla.
 3. Inknytning i sele ska ske med dubbelåtta.
 4. Säkring där en person utöver säkraren håller i repet som backup (ibland kallat samsärking eller dubbelsäkring) är enbart tillåtet för instruktörer och juniortränare. Det här gäller oavsett om ingen, en, eller båda säkrarna har grönt eller rött kort.
 5. Säkring med firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.
 6. För att hålla kurs i säkringsteknik krävs att man är av Svenska Klätterförbundet auktoriserad instruktör.
 7. Bouldering över 6 meters höjd (frisolo) är förbjudet.
 8. Efter klättring på överhängande led ska minst en mellansäkring lämnas inklippt.
 9. För allas trevnad krävs skor då man klättrar.
 10. Drytooling är ej tillåtet.
 11. Vid juniorträning, prova-på och kurser har dessa grupper av klättrare företräde på väggen.
 12. För klättring i Hangaren krävs erlagd engångsavgift eller väggkort.
 13. Vid medlemsaktiviteter som bidrar till klubben (som städdagar och bygghelger) får ansvarig släppa in deltagande medlemmar utan krav på erlagd avgift eller väggkort. För nöjesklättring gäller alltid punkt 1.
 14. Barn upp till och med 4 år i sällskap med betalande vuxen behöver ej erlägga engångsavgift eller inneha väggkort.

Försäkring

LKK-medlemmar är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. Deltagare i av LKK anordnad prova på aktivitet är försäkrade genom Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring. För fullständig försäkringsinformation se Svenska Klätterförbundets hemsida.