Junioransvariga Sökes

LKK’s juniorverksamhet söker en till två junioransvariga inför hösten. Helst mjukstart direkt för att kunna få en bra överlämning av nuvarande junioransvarig.
Ditt ansvar som den administrativa rollen junioransvarig kommer att vara följande:

Löpande:

Inför varje termin:

  • Säkra upp tränare och schemalägga tränare för terminen
  • Byta grupp för de juniorer som blivit äldre
  • Maila ut att terminen börjar till nuvarande juniorer
  • Erbjuda juniorer på kölistan plats i juniorträningarna
  • Fixa närvarolistor till juniorgrupperna
  • Tillsammans med kassören kolla så att alla juniorer betalar för juniorträningarna
  • Lägga in juniorträningarna i klätterklubbens kalender

Efter terminen:

  • Skicka mail och tacka alla tränare för deras jobb under gångna terminen
  • Sammanställa närvaron och ansöka om LOK-stöd, se Närvaroregistrering och LOK
  • Redovisa tränarlönerna till kassören

Ersättning utgår i form av fritt medlemskap och väggkort.

Vid intresse eller frågor kontakta oss på info@linkopings­klatterklubb.se eller ordf@linkopings­klatterklubb.se