Boulderbygg regler

I Linköpings klätterklubb har vi inga anställda led- och problembyggare utan alla som vill hjälps åt att bygga problem. Att bygga boulders eller ”problem” är roligt i sig självt men också ett roligt och bra sätt att utvecklas i sin klättring och förmåga att läsa och lösa klättersekvenser. Oavsett erfarenhetsnivå av att bygga boulderproblem skall du läsa igenom detta dokument innan du börjar bygga för att se vad som gäller här. Har du aldrig byggt tidigare så var med en boulderbygghelg så lär du dig snabbt hur man går tillväga. Du kan också kontakta boulderansvarig på boulder@linkopingsklatterklubb.se

Den lilla väggytan i boulderrummet gör att det fort blir fullt med problem på väggarna. Det är därför oftast en god idé att riva ett gammalt problem innan man bygger. Finns det många smutsiga grepp eller om du är sugen på att bygga med en speciell serie så är det helt ok att dra ihop ett gäng och åka och tvätta. Klubben står för utgifterna mot uppvisande av kvitto. 

Nedan följer regler som skall följas samt lite matnyttigt att tänka på när man skall bygga. Problem som inte byggs enligt nedanstående regler kommer rivas. 

 • Bygg med rena grepp, det är absolut förbjudet att bygga med smutsiga grepp. Om ett eller några få grepp du vill använda är smutsiga så tvätta det med borste under rinnande vatten. 
 • Bygg inte när det är mycket folk i boulderrummet, det blir farligt för dem som klättrar och tar en stor del av lokalen i anspråk. Bra tider att bygga brukar vara innan 17 eller efter 20 på vardagar samt valfri tid på helger. 
 • Bygg med samma färg, blanda inte färger som rosa och lila, gula och beiga osv. Saknas det fotsteg i en viss serie så ta reda på vilken serie det är så kan det beställas hem, i vissa fall kan också mindre volymer användas som fotsteg istället. 
 • Använd korrekt bultlängd när grepp skruvas fast, alltså ogängad del får ej sticka ut bakom greppet. Gängad del som sticker ut bakom greppet bör vara minst 1,5 cm lång. 
 • Se till att grepp skruvas fast ordentligt. Lämpligt är att använda skruvdragare på låg effekt för att sätta upp greppen och sedan efterdra bultarna för hand.
 • Använd träskruv för att hindra att grepp roterar. Saknas borrhål för träskruv kan ett litet chip eller bara en träskruv sättas under nedre vänster kant på greppet. Använd tillräckligt lång träskruv minst 1,5 cm bör sticka ut bakom greppet. 
 • Bygg säkert, framförallt i lägre grader. Alltså undvik långa sidleds ”dynos”, höga ”bathangs” osv. Markera start och slut på problemen med  – för föreslagen grad  – gällande färgtejper. Märk gärna med datum. Gradering är inte lätt så be andra provklättra.
 • Bygg färdigt dina problem. Det är givetvis ok att justera sina problem i efterhand men de skall vara klätterbara, markerade och säkra när man lämnar hallen.
 • Plocka undan efter dig när du byggt och bär ner överblivna grepp i greppförrådet, sätt skruvdragarbatterier på laddning. 
 • Släng utsliten träskruv och bultar i metallskrot. 

Att tänka på

 •  Bygg inte med samma eller liknande färger nära befintliga problem. Med lite planering går det oftast att bygga så det inte uppstår förvirring. Undvik att ”pricka” problem då detta ofta skapar mer förvirring samt att prickarna kan ramla bort. Finns det inget bra ställe att bygga på så överväg att byta greppfärg eller riv ett gammalt problem för att skapa mer plats.
 • Undvik att bygga så befintliga problem ”förstörs” genom att blockera grepp, t.ex. om ett stort grepp sätts direkt under ett litet grepp blir det lilla svårt eller omöjligt att nå. 
 • När du river se till att du river hela problemet samt tar bort gammal tejp, glöm inte träskruvarna.
 • Låt gärna lättare problem sluta längre ner på väggen för att minimera risken för skador. 
 • Bygg inte enbart för din egen längd och räckvidd, be någon provklättra.
 • Tänk på att långa traverser ”låser” mycket väggyta för en greppfärg. Det är inte förbjudet men bör inte byggas för mycket. 
 • Volymer bör helst skruvas upp endast när en hel vägg byggs om. Undantagsvis kan småvolymer skruvas upp om de inte ”förstör” befintliga problem.

Sätt igång och bygg och ha kul! Utmana dig själv och andra, samla inspiration från riktig sten, andra gym eller kanske världscupen!