Vårmöte 2023

LKK’s Vårmöte 2023 äger rum 20:e april Kl.19.00 i Hangarens mötesrum

Motioner ska finnas styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet vilket innebär sista dag för motioner är 30:e mars.
Motioner skickas till: ordf@linkopingsklatterklubb.se

Handlingar till mötet kommer finnas tillgängliga en vecka innan mötet via mail , hemsida samt i Hangaren

Valberedning
Vi behöver medlemmar till valberedningen. Ansökan skickas till: ordf@linkopingsklatterklubb.se

LKK’s Styrelse