Arbete i klätterhallen 29/9-1/10

Under onsdag, torsdag och eventuellt fredag kommer det pågå arbete i hallen med värme och ventilation. Kommer att ske under dagtid ca kl 07-16. Undvik att klättra under dessa tider!