Dokument Höstmöte

Dokument och handlingar för höstmötet 7/12 finns att läsa på
följande google drive. Höstmöte

OBS! Lokalen för mötet är ändrad till klätterhallens boulder i hangaren pga dubbelbokning
 

Med vänlig hälsning, Styrelsen 2023