Dokument inför Höstmötet den 24/11

Årets höstmöte är om en vecka, alltså den 24/11.
Inför detta skickar vi ut agenda, budget och valberedningens förslag.
Agenda
Budgetförslag 2022
Förslag avgifter och arvoden 2022
Valberedningens förslag 2022

Mötet börjar kl 19:00 den 24/11. Anslut via länken: Google Meet
Varmt välkomna!