Höstmöte 24/11

Välkomna till LKK:s Höstmöte den 24/11 Kl 19:00

Frågor och motioner skickas till ordf@linkopingsklatterklubb.se

senast tre veckor innan mötet, alltså den 3/11.

Alla medlemmar är välkomna! Mer info kommer!