Påminnelse: Sista dagen att skicka in motioner till vårmötet idag

Påminnelse om att idag är sista dagen att skicka in motioner till vårmötet! Årets vårmöte är den 21/4 kl 19:00. Alla medlemmar är välkomna! Skicka era frågor och motioner till: ordf@linkopingsklatterklubb.se