Välkommen till klubbens höstmöte 19/11!

Med blott en vecka kvar skickar vi ut agendan och underlaget till mötet. Vi kommer att gå igenom det kommande årets budget, och valberedningen presenterar sitt förslag av nästa års styrelse..

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom torsdag 19/11 klockan 19:00, länken till mötet finns här.

Länkar till material:
Agenda
Arvoden
Budgetförslag
Kommentar till budgetförslag
Priser
Valberedningens förslag

Vi hoppas att vi ses!

Vänliga hälsningar,
/Styrelsen