Årets vårmöte

Årets vårmöte är torsdag 21 mars kl 19:00. 
Alla medlemmar är välkomna! 
Skicka era frågor och motioner till: ordf@linkopingsklatterklubb.se

This year’s Spring Board Meeting is on March 21, at 19:00.
All members are welcome!
Send your questions and requests to:
ordf@linkopingsklatterklubb.se