Klätterhallen stängd 6/5 – 14/5

På grund av regionens rekommendation angående ”personlig lockdown” har styrelsen kommit överens om att stänga ner klätterhallen 6/5 – 14/5.Detta innebär att det inte kommer att gå att klättra hos oss varken som medlem eller besökare.

Byte av larmsystem sker den 12/5. Detta innebär att nya larmbrickor ska hämtas ut. Info om tillfälle för uthämtning av brickor kommer.