Ledbyggarhelg #1 med tävling

[English version below]

Är du trött på gamla leder? Vill du klättra på något nytt och roligt? Kom och var med på bygghelgen!

Upplägg:
Torsdag 27/2: 17.00 – ca 21.00 (inklusive middag, förmånsbeskattas) – Rivning av leder. Till vårt förfogande finns bland annat en skylift.
Ansvarig: Petter Johansson

Fredag 28/2: 17.00 – ca 20.00 (inklusive avslutande middag, förmånsbeskattas) – Tvättning av grepp
Vi ses i klätterhallen kl 17.00 eller på OKQ8 i Tornby 17.30. Tag gärna med stövlar och regnkläder som skydd vid grepptvätten. Vi hyr ett större antal biltvättsplatser och gör greppen rena med högtryckstvätt.
Ansvarig: Richard Akrasia Lilja

Lördag 29/2: 10.00 – ca 20.00 (inklusive lunch, förmånsbeskattas) – Byggnation av nya leder. Alla är välkomna att bygga leder, inga förkunskaper krävs.
Ansvarig: Sergey Solovyev

Söndag 1/3: 13.00 – 18.00 – Topprepstävling. De som hjälper till under tävlingen med säkring blir bjudna på lunch (förmånsbeskattas).
Kl 13.00 drar tävlingen på de nybyggda replederna igång! Liksom de tidigare tävlingarna kommer vi att ha tre klasser: junior, dam och herr.
Ansvarig: Sergey Solovyev

Man behöver inte vara med hela tiden under alla dagar, kom förbi och hjälp hur mycket du kan/vill. Klubben bjuder på fika, mat och trevligt sällskap. Inga förkunskaper krävs!

Skriv gärna ner ditt namn på https://doodle.com/poll/r73yannurfuv7tat
så att vi vet ungefär hur många som kommer.

//–

Are you tired of old routes? Do you want to climb something new and fun? Come join us on the route building weekend!

You don’t need to stay the whole time during all the days, come and help as much as you wish/can. The club provides fika, food and good company! No prior knowledge is needed!

Schedule:
Thursday 27:2: 17.00 – ca 21.00 (includes dinner, benefit taxed) – Deconstruction of routes. We provide tools and have access to a skylift.
Responsible: Petter Johansson

Friday 28/2: 17.00 – ca 20.00 (includes dinner, benefit taxed) – Cleaning used holds.
We meet up in the climbing centre at 17.00 or at OKQ8 in Tornby 17.30. We recommend bringing wellingtons and rainclothes for protection during cleaning. We will rent a couple of carwashes and clean the holds with high pressure washers.
Responsible: Richard Akrasia Lilja

Saturday 29/2: 10.00 – ca 20.00 (includes lunch, benefit taxed) – Building of new routes. Everyone is welcome! No prior experience needed.
Responsible: Sergey Solovyev

Sunday 1/3: 13.00 – 18.00 – Top rope competition. Those assisting with belaying during the competition will be offered lunch (benefit taxed).
The competition on the freshly built routes kicks off at 13.00! Like in previous competitions there are three classes: junior, women, men.
Responsible: Sergey Solovyev

Don’t forget to write down your name at https://doodle.com/poll/r73yannurfuv7tat
so that we know approximately how many people are coming.