Vårmöte info

Hej alla LKKare! Här kommer dokumenten inför vårmötet 1/6, med start 19.00 i konferensrummet. I länken nedan hittar du: budgetförslag, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, agenda och årsbokslut.


Vårmöte

Vi behöver också en valberedning så vi är tacksamma om du vill välja styrelsen för 2023, valberedningen väljs under vårmötet.