Resultat medlemsundersökning

Tack till alla som svarade på vår medlemsundersökning! Här kommer en sammanfattning med svar på vissa av frågorna/kommentarerna som uppkom.

 • Billigt: Man får mycket för pengarna
  Trevligt att höra att ni uppskattar våra priser.
 • Öppettider: Öppna tidigare på helgen och mer sommaröppet
  Vi tittar på möjligheter för att kunna utöka öppettiderna.
 • Aktiviteter: Mer uteklättring och inför träningsgrupp för vuxna
  Alla är välkomna att arrangera aktiviteter för klubben. Vill ni veta vad klubben kan sponsra med eller vill ha tips inför planeringen så vänd er till lämplig person i styrelsen. För utomhusaktiviteter kan ni maila utomhus@linkopingsklatterklubb.se.
  Styrelsen håller på att utreda möjligheten med en till träningsgrupp, vi tittar dock först på möjligheten med en juniorgrupp eftersom vi i dagsläget har så lång kö för ungdomar som vill börja klättra.
 • Informationstavla: Tydligare info med öppettider och annan info
  Styrelsen har för avsikt att sätta upp en digital skärm i hallen med info kring till exempel öppettider och kommande aktiviteter.
 • Hallen: Flera olika önskemål och förslag på hur hallen kan bli bättre kom in
  Klubben jobbar aktivt med detta och vill man vara med och påverka samt hjälpa till så finns det för närvarande länk till grupper på hemsidan. Om du tycker det behövs någon mer grupp så hör gärna av dig till styrelsen.
 • Moonboard: Ett konkret förslag kring hallen som kom upp var att sätta upp en Moonboard
  Ombyggnationsgruppen håller på att ta fram ett förslag för detta. Vi i styrelsen ser fram emot att få ta del av det färdiga förslaget.
 • Klubbtröjor: Hade varit kul med klubbtröjor
  Vi i styrelsen jobbar redan med att plocka fram nya klubbtröjor, både som man kommer kunna köpa och till våra så kallade funktionärer.

Slutligen vill vi tacka för alla glada tillrop som också kom in! Har ni andra funderingar eller förslag på förbättringar så ta gärna kontakt med styrelsen, kontaktuppgifter finns här på hemsidan.